Multidisciplinair programma voor obesitas

De Kinderfysioclub is gespecialiseerd in het aanbieden van een multidisciplinaire leefstijlbehandeling voor kinderen met obesitas of overgewicht met comorbiditeit tussen de 4 jaar en 18 jaar. De Kinderfysioclub heeft als doel om bij deze kinderen een lange termijn gedragsverandering te bereiken voor zowel het eet- als het beweeggedrag. Hierbij is de directe omgeving van het kind een belangrijk rolmodel.

Obesitas (ernstig overgewicht) wordt voornamelijk veroorzaakt door verkeerde voedingsgewoonten en te weinig bewegen. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de kinderen onvoldoende lichamelijk actief is. Als de balans tussen de energie die je binnenkrijgt uit je voeding en de energie die je verbrandt verstoord is, kan obesitas ontstaan. Specialisten zoals de kinderdiëtist bieden hulp om veranderingen in het eetpatroon aan te brengen.

Voor het multidisciplinaire obesitas programma wordt er met verschillende disciplines samengewerkt. Zo bestaat het specialistenteam uit de (kinder)fysiotherapeut, de (kinder) diëtist en de psycholoog. De Kinderfysiotherapeut en diëtiste zitten intern bij MTC de Kinderfysioclub. Voor de psychologie werken wij samen met de organisatie MetMaya.

De kinderfysiotherapeut

Zowel voor kinderen met een chronische ziekte of aandoening als voor kinderen met obesitas wordt een individueel beweegprogramma opgesteld door de kinderfysiotherapeut. De kinderen worden op leeftijd en doelstellingen (kracht, conditie, motoriek) bij elkaar in groepjes ingedeeld en krijgen daarbij persoonlijk gerichte oefeningen.

Intake

Tijdens de intake wordt de hulpvraag van het kind (en de ouders) in kaart gebracht. Er wordt diep ingegaan op waar het probleem ligt, wat de doelstellingen zullen zijn van het traject en welke hulpverleners er nodig zijn om het doel te behalen. Bij een obesitasprogramma wordt altijd de diëtist ingeschakeld en afhankelijk van de hulpvraag ook de orthopedagoog of psycholoog. Soms komt het voor dat er in eerste instantie geen hulpvraag voor de orthopedagoog of psycholoog is maar dat later in het traject daarvoor toch een hulpvraag blijkt te liggen.

De Diëtist

Kinderen zijn in de groei en hebben daarom goede bouwstoffen nodig. Tegenwoordig is er zoveel te zien en horen over goede voeding, dat het niet makkelijker wordt daarin een keuze te maken. Wat is nou gezonde voeding en hoeveel heeft het kind nodig aan gezonde voeding? Het hangt van verschillende factoren af. Hoe oud is het kind? Is het een jongen of een meisje? Hoeveel beweegt het kind op een dag? De diëtist bij De Kinderfysioclub geeft persoonlijke begeleiding en voedingsadvies. Dit kan nodig zijn bij kinderen met overgewicht of ondergewicht en bij kinderen met bepaalde aandoeningen of bijvoorbeeld kinderen die moeilijk eten, waarbij een verkeerd of eenzijdig voedingspatroon ontstaat.

Intake

Tijdens de eerste ontmoeting zal de diëtist, door vragen te stellen aan de ouders en het kind, een goed beeld krijgen van het eetpatroon en of de voeding voldoende voedingsstoffen bevat. Daarin is het belangrijk een beeld te krijgen van de verhouding tussen wat het kind eet en wat het kind nodig heeft. Het gebruik van ongezonde voeding komt vaak door onwetendheid en is een gewoonte geworden bij de ouders en het kind. Onze diëtist houdt zich aan de Richtlijn Goede Voeding (RGV). Deze richtlijnen zijn wetenschappelijk onderbouwd en vormen ook de basis van de nieuwe Schijf van Vijf (april 2016). De diëtist past de RGV toe op de persoonlijke situatie van het kind en de ouders en zal op die manier individuele begeleiding en een advies op maat geven.

Behandeling

Calorieën tellen is niet per se nodig om een gezonder eetpatroon te ontwikkelen. Het gaat om de bewustwording van de producten die het kind en het gezin gebruiken. Daarin is het belangrijk dat er gezocht wordt naar alternatieven op het moment dat er een teveel aan ongezonde producten gebruikt worden. Bijvoorbeeld een kind dat te veel frisdrank drinkt, krijgt veel suiker binnen. Als daarvoor in de plaats water of theegedronken zou worden, blijven er veel calorieën liggen. Voorlichting over gezonde, verschillende producten zoals zuivel, groten, fruit en volkoren producten is erg belangrijk. Wat doet gezonde voeding met het lichaam op de korte en lange termijn?

Voor een kind is het moeilijk begrijpen dat er nu al een basis wordt gelegd voor je gezondheid later.

Als er af en toe iets gegeten wordt buiten de Schijf van Vijf is dat niet erg volgens de diëtist. Het gaat om de hoeveelheid en de frequentie dat dit gebeurt. Een kind van vijf jaar dat de hoeveelheid eet van een tien jarige, krijgt te veel binnen. Een jonger kind heeft een kleinere maag en een kleinere hoeveelheid voedsel nodig.

Hoe vaak?

De begeleiding duurt circa zes maanden, maar is afhankelijk van hoe snel iemand het oppakt. Er zal ongeveer één keer per maand afgesproken worden om te kijken hoe het in het dagelijks leven gaat met het voedingspatroon.

Overleg tussen hulpverleners

Er zijn vergaderingen ingepland waar de psycholoog, de diëtist en de kinderfysiotherapeut onderling overleggen over de situatie van het kind. Zo kunnen zij hun behandelingen goed op elkaar afstemmen.

Psychologie

Voor de psychologie wordt samengewerkt met de organisatie Met Maya. We werken hiermee samen om ervoor te zorgen dat elk kind de juiste hulp kan krijgen.
Samen met de psycholoog wordt er gekeken naar waarom er bepaalde beweeg gewoontes er zijn en wat de invloeden hiervan zijn op het kind, maar ook de omgeving. Er wordt gekeken waarom een verandering van gedrag lastig is en er wordt inzicht gegeven in de gevolgen van obesitas bij kinderen.

Gedragsverandering staat centraal

Het Multidisciplinair Obesitas Programma is niet alleen gericht op het stabiliseren of verminderen van het gewicht, maar vooral op gedragsverandering: gezonder eten, meer bewegen en het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind. Het is belangrijk om te weten dat deze behandeling alleen werkt wanneer de ouder(s) of verzorger(s) ook meedoen aan het programma. Het is erg belangrijk dat kinderen thuis door de ouder(s) of verzorger(s) worden gestimuleerd en dat de leefregels en adviezen die gegeven worden door de Kinderfysioclub ook in de thuissituatie worden toegepast. Alleen op deze manier wordt een blijvende gedragsverandering bereikt.

Medische intake

Voordat jouw kind aan het Junior Obesitas Programma deelneemt, krijgt je kind eerst een multidisciplinaire intake bij de (kinder)fysiotherapeut, diëtiste en orthopedagoog/ psycholoog van de Kinderfysioclub.

Aan de hand van de hulpvraag wordt middels een screeningsgesprek gekeken of u bij de kinderfysiotherapeut op de juiste plek bent. De kinderfysiotherapeut bepaalt welk onderzoek er gedaan moet worden, om een duidelijk beeld te krijgen van de klacht en de behandelbare componenten te kunnen vaststellen.

Daarna gaan wij tijdens de intake over tot een consult of diagnostisch onderzoek. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de motorische vaardigheden wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school en eventueel andere disciplines. Naar aanleiding van onze bevindingen wordt een advies en/of behandelplan opgesteld. Dit wordt met de ouders/verzorgers besproken, zodat in gezamenlijk overleg het vervolgtraject kan worden ingezet. Rapportage vindt plaats aan de verwijzend arts en zo nodig aan anderen. U tekent hiervoor een toestemmingsformulier, zodat er overleg mag plaatsvinden met andere disciplines.

Deze intake bestaat uit een gesprek waarin het beweeggedrag van uw kind wordt geïnventariseerd. Hiernaast wordt in kaart gebracht of hij/zij voldoende gemotiveerd is om aan het programma deel te nemen.

Ook wordt er een aantal testen gedaan, waarbij wordt gekeken naar kracht, conditie en motorische vaardigheden.

Behandeling

Het programma duurt ongeveer 9-12 maanden. Zijn de doelstellingen eerder behaald, de evaluatiemomenten zullen dat uitwijzen, kan er eerder gestopt worden.

 1. Beginmeting

  De eerste keer wordt er een beginmeting gedaan gericht op de doelstellingen. Kracht, conditie, motoriek, lengte en gewicht, kunnen daar onderdeel van zijn. Ook kan er gekozen worden om vet- en spiermassa te meten en daarmee de ernst van het probleem inzichtelijk te maken voor het kind en de ouders.

 2. Programma en evaluatie

  De kinderen beginnen met 1 keer per week 1 uur trainen. Dit is afhankelijk van de doelstellingen en de mogelijkheden per individu. Standaard zal er om de 3 maanden een evaluatiemoment zijn waar dezelfde metingen gedaan worden om de vorderingen in kaart te brengen. Ook zal er een afspraak met het kind en ouders plaatsvinden om te bespreken hoe het traject verloopt en of de doelstellingen die gesteld zijn ook worden gehaald.

 3. Groepstraining

  De kinderen trainen in kleine groepjes waar verschillende thema’s aandacht krijgen. Thema’s kunnen zijn: conditie, kracht, coördinatie, balans en motorische vaardigheden. De groepen worden naar leeftijd ingedeeld en er wordt per individu gekeken naar onderdelen die extra aandacht nodig hebben. Als iemand naast de doelstelling afvallen ook knieklachten heeft, zullen daar dus extra oefeningen voor gegeven worden. De fysioclub beschikt over een aparte zaal waar kinderen voor extra oefenvaardigheden terecht kunnen, met als voorbeeld het trainen van balvaardigheid.

Schrijf je nu in voor het Multidisciplinair programma voor obesitas

Maak een afspraak bij de kinderdiëtist in Amersfoort  De Kinderfysioclub gebruikt naast functionele cookies ook cookies om te werken met onze livechat. Wanneer je optimaal gebruik wilt maken van onze diensten raden we je aan deze cookies toe te laten, dit kun je doen door het vinkje hiernaast aan te vinken en op akkoord te klikken. Wanneer je dit vinkje niet aanvinkt zullen we alleen de functionele cookies plaatsen. Meer informatie.

  Akkoord