Individuele kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie in Amersfoort

De kinderfysiotherapeut heeft specifieke kennis van de sensorische en motorische ontwikkeling. Daarnaast heeft de kinderfysiotherapeut inzicht in psychosociale factoren en taal- en leerproblemen, die samenhangen met deze sensomotorische ontwikkeling. Kinderfysiotherapie helpt jouw kind bewegen.

Waarom Kinderfysiotherapie?

Een kind moet nog van alles leren. De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. Soms signaleren ouders of verzorgers, jeugdarts of leerkracht, dat een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Het kind komt hiervoor bij de huisarts, medisch specialist, (ortho)pedagoog of psycholoog en collegae paramedici.

In deze gevallen kan een vervolgtraject bij een kinderfysiotherapeut geïndiceerd zijn. In de behandeling en programma’s van de Kinderfysioclub wordt gebruik gemaakt van o.a. spel, sensomotore training en sensorische informatieverwerking.

Kinderfysiotherapeut voor zuigelingen

Te denken valt aan zuigelingen met

 • Asymmetrie
 • Lage spiertonus en /of spierkracht
 • Passiviteit
 • Overstrekken
 • Motorische onrust
 • Overmatig huilen
 • Eenzijdig bewegen
 • “Kiss” syndroom

De Kinderfysioclub is er voor kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.

Medische intake

Voorafgaand aan de hulpvraag kijken verscheidene specialisten naar uw kind om een duidelijk beeld te krijgen. Op basis hiervan wordt een advies of behandelplan opgesteld.

Afhankelijk van de hulpvraag gaan wij over tot een consult of diagnostisch onderzoek. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de motorische vaardigheden wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school en eventueel andere disciplines. Naar aanleiding van onze bevindingen wordt een advies en/of behandelplan opgesteld. Dit wordt met de ouders/verzorgers besproken, zodat in gezamenlijk overleg het vervolgtraject kan worden ingezet. Rapportage vindt plaats aan de verwijzend arts en zonodig aan anderen.

Ons doel is de motorische en sensorische ontwikkeling te stimuleren en het plezier in sport, spel en (schoolse) vaardigheden (zoals schrijven, knippen, aan-/uitkleden etc.) te vergroten. Dat doen we door de eigenwaarde van het kind te vergroten. En de mogelijkheden van het kind inzichtelijk maken aan ouders en betrokkenen.

Het advies kan o.a. bestaan uit: handelingsadviezen (voor zuigelingen), tips t.a.v. sport en spel om de motoriek te stimuleren. Of een verwijzing naar andere disciplines. De behandeling wordt individueel gegeven bij ons in de praktijk of, indien geïndiceerd, aan huis.

Kinderfysiotherapie voor kinderen

De kinderfysiotherapie kent veel verschillende takken. Wij behandelen kinderen daarom individueel en kijken wat het kind nodig heeft. Met een persoonlijke benadering zorgen wij ervoor dat de problemen worden verminderd of verholpen.

 1. Motorische ontwikkelingsachterstand

  Een motorische ontwikkelingsachterstand uit zich meestal in een van de twee vormen: de fijne of grove motoriek. Problemen met de fijne motoriek uiten zich bijvoorbeeld in moeite hebben met schrijven, aankleden of knutselen. Problemen met de grove motoriek uit zich in moeite met de gymles, vaak vallen, struikelen of niet kunnen hinkelen en huppelen.

 2. Problemen met sensorische informatieverwerking

  Een kind dat problemen heeft met sensorische informatieverwerking heeft vaak moeite met het verwerken van prikkels en beweegt soms anders. Deze problemen kunnen ook gepaard gaan met ADD of ADHD. Bij de Kinderfysioclub hebben wij specifieke kennis over hoe we met deze problematiek om moeten gaan.

 3. Schrijfproblemen

  Schrijfproblemen worden vaak opgemerkt door de ouders of leerkrachten en hebben te maken met de kwaliteit en het tempo van het schrijven. Ook kan er sprake zijn van pijn bij het schrijven. Bij de Kinderfysioclub kijken we waar het probleem vandaan komt en doen we diverse testen. Aan de hand van de uitslag wordt er een behandeling op maat gemaakt.

 4. Aangeboren of verworven afwijkingen

  De Kinderfysioclub biedt ook ondersteuning aan kinderen met een aangeboren of verworven afwijking. Denk hierbij aan hersenbeschadiging, een neurologische aandoening, spierziektes of de gevolgen van een ongeluk.

 5. Orthopedische aandoeningen en sportblessures

  Bij kinderen met orthopedische aandoeningen kunnen problemen optreden zoals het naar binnen of buiten lopen met de voet, een heupkop die afglijdt of een blessure na fysieke inspanning. Bij de Kinderfysioclub zijn we bekend met leeftijdsgebonden problematiek op dit gebied en benaderen we de kinderen individueel.

 6. Kinderen met een Syndroom

  Bij de Kinderfysioclub behandelen wij ook kinderen met een syndroom. Hiervoor is vaak een specifieke en individuele behandeling nodig. Wij kunnen kinderen op meerdere gebieden helpen zoals bij een ontwikkelingsachterstand of orthopedisch probleem maar ook bieden wij hulp bij gedrags- of concentratieproblemen.

 7. Reumatische aandoeningen

  Wanneer kinderen veel pijnklachten hebben en simpele taken niet kunnen uitvoeren, kan er sprake zijn van een reumatische aandoening. Wij kijken individueel hoe we het kind hierin kunnen ondersteunen en hoe hij of zij om kan gaan met deze klachten.

 8. Luchtweg- en longaandoeningen

  Kinderen die problemen hebben met de ademhaling of moeite hebben met de conditie, kunnen bij de Kinderfysioclub terecht om te werken aan hun kracht en conditie. Door de spieren sterker te maken en zich bewuster te worden van hun lichaam, kunnen ze weer meekomen in sportieve activiteiten.

De plus van de Kinderfysioclub

 • Volledig op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op het vakgebied en wordt gewerkt volgens de laatste richtlijnen.
 • Een persoonlijke benadering en zowel individuele als groepsbehandeling.
 • Bij de Kinderfysioclub zien we het kind als “geheel”.
 • Korte lijnen met andere disciplines (kinderarts, huisarts, logopedist, psycholoog, diëtist).
 • Praktische tips/ begeleiding gericht op de hulpvraag.
 • MTC de Kinderfysioclub heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars.

Individuele kinderfysiotherapie in Amersfoort

 • Kinderfysiotherapie Amersfoort

  Databankweg 2A
  3821 AL Amersfoort
  033-4531677

Schrijf je nu in voor het Individuele kinderfysiotherapie

De Kinderfysiotherapeut in Amersfoort staat voor je klaar.  De Kinderfysioclub gebruikt naast functionele cookies ook cookies om te werken met onze livechat. Wanneer je optimaal gebruik wilt maken van onze diensten raden we je aan deze cookies toe te laten, dit kun je doen door het vinkje hiernaast aan te vinken en op akkoord te klikken. Wanneer je dit vinkje niet aanvinkt zullen we alleen de functionele cookies plaatsen. Meer informatie.

  Akkoord