Multidisciplinair programma voor CVS/ALK

Participeren in de samenleving lijkt voor iedereen vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd. Soms kunnen kinderen, omdat ze langere tijd ziek zijn geweest, niet meer de dingen doen die ze ervoor wel konden. Als er hierbij geen duidelijke oorzaak van de klachten (meer) is, wordt dit ook wel ALK (voorheen SOLK) genoemd.

Er is sprake van ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten) als iemand lichamelijke klachten heeft die langer dan enkele weken duren en waarbij na adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart. Hieronder valt ook het chronisch vermoeidheidsyndroom (CVS). Aanhoudende lichamelijke klachten kunnen bestaan uit:

 • Pijnklachten zoals hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, spierpijn of gewrichtspijn
 • Uitval van lichamelijke functies of een conversiestoornis. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in verlammingsverschijnselen, visuele verstoringen, doofheid, geheugenverlies, concentratieverlies, abnormale bewegingen, onduidelijk spreken, slik- en keelklachten of braken.
 • Andere klachten zonder pijn of uitvalsverschijnselen zoals vermoeidheid (chronisch vermoeidheidssyndroom), misselijkheid, spijsverteringsklachten of duizeligheid.

10 tot 15% van de jongeren in Nederland heeft klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn, duizeligheid of buikklachten. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat van het aantal kinderen tussen 10 en 16 jaar bij wie de kinderarts geen lichamelijke verklaring voor hun klachten vindt, 66% vaak tot heel vaak last heeft van deze klachten.
Hiervan heeft:

 • 30% hoofdpijn
 • 21% buikpijn
 • 18% misselijkheid of maagklachten
 • 16% verminderde energie
 • 16% lage rugpijn.

Ongeveer 12,7% van de kinderen met ALK zegt last te hebben van zeven of meer ernstige lichamelijke klachten. De Nederlandse gegevens komen in grote lijnen overeen met internationale cijfers.
Aanhoudende lichamelijke klachten komen in de kindertijd bij ongeveer evenveel jongens als meisjes voor. Vanaf de puberteit neemt het aantal jongeren met deze klachten toe en komen deze klachten meer voor bij meisjes.

Symptomen van het aanhoudende lichamelijke klachten of chronisch vermoeidheidsyndroom

De diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom wordt gesteld op basis van de volgende symptomen:

Hoofdcriteria

Minstens zes maanden aanhoudende of steeds terugkerende vermoeidheid, waarvoor geen lichamelijke verklaring gevonden is. De klachten waren eerder niet in het leven aanwezig, zijn niet het gevolg van voortdurende inspanning, verbeteren nauwelijks met rust en beperken ernstig het functioneren van de jongere op het gebied van school, sociale of persoonlijke activiteiten.

 

Nevencriteria

Daarnaast worden er vier of meer van de bijkomende klachten gezien: geheugen- en concentratieproblemen (zo ernstig dat er vermindering is van vroegere activiteiten, zoals schoolverzuim, hobby’s of sociale activiteiten), keelpijn, gevoelige hals- en okselklieren, spierpijn, gewrichtspijnen, hoofdpijn, niet-verfrissende slaap, na inspanning een gevoel van uitputting (malaise). Deze klachten bestaan minstens zes achtereenvolgende maanden en bestonden niet voordat de vermoeidheid begon.

Wat kan MTC De Fysioclub bieden?

Als uw kind deze klachten ervaart is dat heel erg vervelend. Ze kunnen hierdoor vaak niet volledig naar school of meedoen met hun sport. Buiten dat het lichamelijk belastend is, wordt het hierdoor ook mentaal belastend. MTC De Fysioclub helpt uw kind in stappen een opbouw te maken naar het oude niveau van functioneren, van voordat uw kind ziek werd.

Binnen MTC De Fysioclub wordt het multidisciplinaire CVS/ALK programma aangeboden. Dit is een programma waarbij meerdere disciplines samenwerken om de verschillende aspecten van deze aandoeningen aan te pakken. Hierbij wordt er samengewerkt met de (kinder)fysiotherapie, ergotherapeut en de psycholoog.

Op welke manieren kan MTC de Fysioclub helpen?

Kinderfysiotherapie

Bij de (kinder)fysiotherapie gaat een kind fysiek aan de slag. Hierbij creëren we inzicht in de klachten en het beloop. Ook worden er fysieke metingen gedaan van de kracht en conditie om zo het startpunt van het behandeltraject te bepalen. Door middel van een persoonlijk behandelplan en het vergroten van de fysieke belastbaarheid wordt de kracht en conditie opgebouwd in een periode van 12 tot 24 weken.

Ergotherapie

Bij de ergotherapie ligt het accent op het in balans brengen van de energie en het opbouwen van activiteiten zoals naar school gaan. Hierbij wordt er gekeken naar hoeveel een kind fysiek aankan, maar ook welke eisen de school stelt om het kind bijvoorbeeld over te laten gaan naar een volgend leerjaar. Hierbij leert de ergotherapeut hoe je een balans kan vinden in de belasting en de belastbaarheid en hoe je praktisch om kan gaan met de vermoeidheidsklachten.

Psychologie

Voor het onderdeel psychologie wordt er samengewerkt met de organisatie “MetMaya”. Zij hebben een gevarieerd team en kunnen bijdragen aan het stukje mentale gezondheid. Niet mee kunnen doen met je vrienden en vriendinnen kan heel erg moeilijk zijn. Net zoals het accepteren dat je pijn of minder energie hebt. De psychologen begeleiden kinderen en jongeren hierin en helpen hen om hun klachten beter te begrijpen en hiermee om te gaan. Ook ouders kunnen begeleiding /ondersteuning krijgen bij het omgaan met de klachten van hun kind.

De behandeling duurt gemiddeld drie tot zes maanden. Daarna kijken we samen met de jongere en de ouders wat ervoor nodig is om de behandeling af te ronden. Om deel te kunnen nemen aan het behandelprogramma is er een verwijzing nodig van de huisarts, GGD-arts, of een specialist (bv. revalidatie-arts).Heb je nog vragen of wil je meer informatie over de behandeling? Neem dan gerust even contact met ons op.

Schrijf je nu in voor het Multidisciplinair programma voor CVS/ALK  De Kinderfysioclub gebruikt naast functionele cookies ook cookies om te werken met onze livechat. Wanneer je optimaal gebruik wilt maken van onze diensten raden we je aan deze cookies toe te laten, dit kun je doen door het vinkje hiernaast aan te vinken en op akkoord te klikken. Wanneer je dit vinkje niet aanvinkt zullen we alleen de functionele cookies plaatsen. Meer informatie.

  Akkoord