Fitkids

Fitkids is opgericht door de stichting artsen voor kinderen en wordt op meer dan 165 locaties aangeboden, waaronder bij de Kinderfysioclub. Kinderen met een chronische ziekte of beperking kunnen binnen een prettig sportklimaat, onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut, trainen met leeftijdsgenoten. Bij de indeling van de groepjes wordt, behalve met de leeftijd, rekening gehouden met de mogelijkheden van ieder kind.

Doel en voor wie

Het voornaamste doel van de training is het stimuleren en het ontwikkelen van het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van kinderen.

Het aangepaste programma is bedoeld voor kinderen tussen de 4-18 jaar met een chronische ziekte of een beperking.

Wat doet De Kinderfysioclub?

Voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar duurt een trainingssessie een uur. Het eerste halfuur daarvan staat in het teken van het verbeteren van de cardiovasculaire fitheid ofwel de conditie. Het tweede halfuur staat in het teken van sport en spel waarbij er verschillende oefeningen worden aangeboden om de kinderen op hun eigen niveau uit te dagen. Iedere trainingssessie wordt afgesloten met een gezamenlijk spel. Aan het einde van het programma zal worden geprobeerd het kind uit te laten stromen bij een reguliere sportvereniging. Hiervoor wordt onder andere samengewerkt met de buurtsportcoaches.

Fitkids wil kinderen met een chronische ziekte of een beperking de kans geven te gaan sporten en zich via de sport, zowel geestelijk als lichamelijk, te ontwikkelen. Is Fitkids iets voor jouw zoon of dochter? Neem dan contact op met de Kinderfysioclub voor een vrijblijvende afspraak.

Medische intake

Voorafgaand aan de hulpvraag kijken verscheidene specialisten naar uw kind om een duidelijk beeld te krijgen. Op basis hiervan wordt een advies of behandelplan opgesteld.

Aan de hand van de hulpvraag wordt middels een screeningsgesprek gekeken of u bij de kinderfysiotherapeut op de juiste plek bent. De kinderfysiotherapeut bepaalt welk onderzoek er gedaan moet worden, om een duidelijk beeld te krijgen van de klacht en de behandelbare componenten te kunnen vaststellen.

Daarna gaan wij tijdens de intake over tot een consult of diagnostisch onderzoek. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de motorische vaardigheden wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school en eventueel andere disciplines. Naar aanleiding van onze bevindingen wordt een advies en/of behandelplan opgesteld. Dit wordt met de ouders/verzorgers besproken, zodat in gezamenlijk overleg het vervolgtraject kan worden ingezet. Rapportage vindt plaats aan de verwijzend arts en zo nodig aan anderen. U tekent hiervoor een toestemmingsformulier, zodat er overleg mag plaatsvinden met andere disciplines.

De plus van de Kinderfysioclub

  • Volledig op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op het vakgebied en wordt gewerkt volgens de laatste richtlijnen.
  • Een persoonlijke benadering en zowel individuele als groepsbehandeling.
  • Bij de Kinderfysioclub zien we het kind als “geheel”.
  • Korte lijnen met andere disciplines (kinderarts, huisarts, logopedist, psycholoog, diëtist).
  • Praktische tips/ begeleiding gericht op de hulpvraag.
  • MTC de Kinderfysioclub heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars.

Schrijf je nu in voor het Fitkids

De Kinderfysiotherapeut in Amersfoort staat voor je klaar.    De Kinderfysioclub gebruikt naast functionele cookies ook cookies om te werken met onze livechat. Wanneer je optimaal gebruik wilt maken van onze diensten raden we je aan deze cookies toe te laten, dit kun je doen door het vinkje hiernaast aan te vinken en op akkoord te klikken. Wanneer je dit vinkje niet aanvinkt zullen we alleen de functionele cookies plaatsen. Meer informatie.

    Akkoord